Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska

Nocne moczenie się

Istnieje wiele prawdopodobnych przyczyn, takich jak: nieprawidłowa budowa pęcherza, infekcje dróg moczowych, zaburzenia hormonalne (moczówka prosta), cukrzyca, choroby ucha środkowego. Często jako przyczyna podawane są zaburzenia emocjonalne lub psychologiczne. Etiologię organiczną stwierdza się tylko w około 2% przypadków.

Wieloletnie obserwacje INPP wskazują na korelację przedłużającego się nocnego moczenia się u dzieci z niedojrzałością neuromotoryczną (w przypadkach, gdy nie znaleziono przyczyn medycznych), szczególnie w zakresie braku integracji odruchu Galanta. W takich przypadkach włączenie terapii integrującej odruchy pierwotne znacznie zmniejsza problem lub likwiduje go całkowicie.

W mojej osobistej praktyce terapeutycznej miałam kontakt z kilkunastoma pacjentami, którzy mieli problem z nocnym moczeniem się (bez przyczyn medycznych) i jednocześnie niedojrzałość neuromotoryczną. Tylko u jednego z nich nie odnotowałam poprawy w tym konkretnym zakresie po włączeniu terapii INPP, a u pozostałych poprawa była stosunkowo szybka (nie dłużej niż około pół roku) i wyraźna (przejście od moczenia się kilka razy w tygodniu do moczenia się raz na kilka miesięcy lub do całkowitego wycofania się problemu).

Maria Matuszkiewicz


Zobacz pozostałe wpisy