Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska

Licencjonowani trenerzy szkolenia dwudniowego


Dwudniowe Szkolenie dla Nauczycieli (patrz: Szkolenia – Dwudniowe dla Nauczycieli) może być prowadzone jedynie przez Licencjonowanych Trenerów Programu Szkolnego. Licencję uzyskują absolwenci rocznego szkolenia INPP dla terapeutów, którzy odbyli odpowiednio długą praktykę własną, ściśle współpracują z INPP Polska, regularnie uczestniczą w superwizji (minimum raz na dwa lata), przestrzegają wprowadzonych w 2014 roku międzynarodowych standardów INPP oraz co dwa lata odnawiają umowę licencyjną z INPP.

 
Rok ukończenia szkolenia INPP Imię i nazwisko Nr licencji trenerskiej Data ważności Kontakt
2007 Maria Matuszkiewicz 1/TREN/SzD/INPP/PL/2019/2020 31.12.2023 logmar@poczta.fm
2008 Iwona Palicka 4/TREN/SzD/INPP/PL/2019/2020 31.12.2023 iwona.palicka@gmail.com
2008 Maria Porębska 15/TREN/SzD/INPP/PL/2019/2020 31.12.2023 nppk@o2.pl
2008 Magdalena Rekowska 17/TREN/SzD/INPP/PL/2019/2020 31.12.2023 marekcentrum@wp.pl
2008 Katarzyna Rychetsky 11/TREN/SzD/INPP/PL/2019/2020 31.12.2023 k.rychetsky@poczta.neostrada.pl
2008 Aleksandra Skubel 7/TREN/SzD/INPP/PL/2019/2020 31.12.2023 skubelola@gmail.com
2008 Bogna Stępień-Błachowiak 6/TREN/SzD/INPP/PL/2019/2020 31.12.2023 wspomaganierozwoju1@wp.pl
2010 Elżbieta Bursa 10/TREN/SzD/INPP/PL/2019/2020 31.12.2023 elabursa@interia.pl
2010 Agnieszka Paczkowska 13/TREN/SzD/INPP/PL/2019/2020 31.12.2023 agnie32@wp.pl
2010 Ewa Redmer 9/TREN/SzD/INPP/PL/2019/2020 31.12.2023 zewared@wp.pl
2010 Jacek Szmalec 14/TREN/SzD/INPP/PL/2019/2020 31.12.2023 jaca_3@wp.pl
2011 Elżbieta Góźdź 8/TREN/SzD/INPP/PL/2019/2020 31.12.2023 bilateralna.gdansk@gmail.com
2011 Jolanta Sosińska 3/TREN/SzD/INPP/PL/2019/2020 31.12.2023 najstarszajolanta@poczta.onet.pl
2012 Jolanta Bunk 21/TREN/SzD/INPP/PL/2019/2020 31.12.2023 jbunk@wp.pl
2012 Magdalena Hołozubiec 18/TREN/SzD/INPP/PL/2017/2019 31.12.2022 markowa.terapia@gmail.com
2012 Jarosław Krasnodębski 5/TREN/SzD/INPP/PL/2019/2020 31.12.2023 jarekkrasnodebski@op.pl
2012 Agnieszka Samuś 16/TREN/SzD/INPP/PL/2019/2020 31.12.2023 agasamus@wp.pl