Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska

Odruchy

W momencie narodzin dziecko ma minimalną kontrolę nad ruchami swojego ciała. W pierwszych tygodniach życia odruchy pierwotne pojawiają się jako niezależna od woli dziecka reakcja na pewne bodźce. Stopniowo przekształcają się one w bardziej zaawansowane umiejętności motoryczne. Wczesne odruchy zapewniają swego rodzaju trening dla wielu aspektów późniejszego funkcjonowania. Rozwój mózgu niemowląt w pierwszym roku życia powoduje, że połączenia do wyższych partii mózgu stają się silniejsze, a odruchy pierwotne są stopniowo zastępowane przez bardziej dojrzałe wzorce reakcji - odruchy posturalne. Te odruchy posturalne wspierają kontrolę równowagi, postawy i ruchu w środowisku opartym na oddziaływaniu grawitacji. Ich rozwój znajduje odzwierciedlenie w rosnącej możliwości niemowlęcia do kontrolowania swojego ciała, postawy oraz ruchów dowolnych.

Jeśli odruchy pierwotne nie wygasną, a odruchy posturalne nie wykształcą się do czasu, kiedy dziecko osiągnie wiek szkolny, to mogą one kolidować z rozwojem bardziej złożonych umiejętności.

Poszczególne odruchy pierwotne, które pozostają aktywne u dziecka w starszym wieku, mogą mieć wpływ między innymi na:

Asymetryczny Toniczny Odruch Szyjny (ATOS)
 • koordynację ręka-oko – trudności, takie jak zdolność do kontrolowania ramienia i dłoni podczas pisania;
 • zdolność przekroczenia pionowej linii środkowej ciała – na przykład praworęczne dziecko może trudność z pisaniem po lewej stronie kartki;
 • rozbieżność pomiędzy wypowiedziami ustnymi i pisemnymi;
 • rozwój poprzecznych ruchów gałek ocznych – takich jak wodzenie wzrokiem, które jest niezbędne do czytania i pisania;
 • kontrolę automatycznego utrzymania równowagi;
 • dwustronną (bilateralną) integrację – zróżnicowane i zintegrowane wykorzystanie obu stron ciała;
 • rozwój lateralizacji – na przykład skrzyżowaną lub nieustaloną.
Symetryczny Toniczny Odruch Szyjny (STOS)
 • integrację górnych i dolnych części ciała – na przykład podczas pływania,
 • postawę podczas siedzenia – skłonność do pokładania się na biurku,
 • stopień rozwinięcia napięcia mięśniowego,
 • koordynację ręka-oko,
 • umiejętność usiedzenia w jednym miejscu,
 • koncentrację uwagi.
Odruch Galanta
 • umiejętność usiedzenia w jednym miejscu,
 • uwagę,
 • koordynację,
 • postawę,
 • moczenie nocne,
 • skrzywienie kręgosłupa – skoliozę.
Toniczny Odruch Błędnikowy (TOB)
 • problemy posturalne – szczególnie podwyższone lub obniżone napięcie mięśniowe,
 • tendencję do chodzenia na palcach,
 • równowagę,
 • chorobę lokomocyjną,
 • trudności w zakresie oceny kierunku i przestrzeni,
 • ruchy gałek ocznych – wpływające na czytanie,
 • percepcję wzrokową – wpływające na czytanie i pisanie,
 • niechęć do aktywności fizycznej – szczególnie podczas WF.
Odruch Moro
 • nadwrażliwość,
 • nadreaktywność,
 • słabą kontrolę impulsów,
 • nieumiejętność ignorowania bodźca – wpływ na koncentrację uwagi, zwiększenie rozpraszalności,
 • przeciążenie sensoryczne,
 • lęk,
 • labilność emocjonalną,
 • niedojrzałość emocjonalną i społeczną.

W celu zdobycia głębszej wiedzy na temat tych i innych odruchów zapraszamy na szkolenia roczne dla terapeutów (patrz Szkolenia - Roczne dla terapeutów).