INPP Polska

The Institute for Neuro-Physiological Psychology Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska

Roczne dla terapeutów


ROCZNE SZKOLENIE INPP Z ZAKRESU DIAGNOZOWANIA I LECZENIA NIEDOJRZAŁOŚCI NEUROMOTORYCZNEJ 

Dla kogo: szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów studiów wyższych z tytułem magistra w zakresie edukacji, medycyny lub terapii (np. psychologii, pedagogiki, fizjoterapii, pielęgniarstwa, logopedii itp.), którzy pracują w zawodzie i chcą uzupełnić swój warsztat o wiedzę z zakresu diagnozy i terapii niedojrzałości neuromotorycznej.

Terminy zjazdów:
16-17 września 2017
14-15 października 2017
18-19 listopada 2017
16-17 grudnia 2017
13-14 stycznia 2018
24-25 lutego 2018
17-18 marca 2018
14-15 kwietnia 2018
19-20 maja 2018
16-17 czerwca 2018

Opłaty:
Cena za szkolenie zależna jest od wybranego przez kursanta sposobu płatności.
Dwie raty – 9000 zł:  500 zł zaliczka płatna w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia i uzyskania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie + 8500 zł płatne do 31 sierpnia 2017.
Cztery raty – 9200 zł: 500 zł zaliczka płatna w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia i uzyskania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie + 2900 zł płatne do 31 sierpnia 2017 + 2900 zł płatne do 30 listopada 2017 + 2900 zł płatne do 31 stycznia 2018.
Dziesięć rat – 9500 zł: 500 zł zaliczka płatna w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia i uzyskania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie + 1000 zł płatne do 31 sierpnia 2017 + 1000 zł płatne do 30 września 2017 + 1000 zł płatne do 31 października 2017 + 1000 zł płatne do 30 listopada 2017 + 1000 zł płatne do 31 grudnia 2017 + 1000 zł płatne do 31 stycznia 2018 + 1000 zł płatne do 28 lutego 2018 + 1000 zł płatne do 31 marca 2018 + 1000 zł płatne do 30 kwietnia 2018.

Prowadzący: szczegółowe informacje wkrótce

Miejsce szkolenia: Warszawa

Szkolenie roczne INPP formalnie podzielone jest na cztery moduły: teoretyczny, diagnostyczny, terapeutyczny i egzaminacyjny.
Moduł I (3 zjazdy):

 • Omówienie zalecanej literatury
 • Historia rozwoju metody INPP od 1969 roku
 • Zasady pracy INPP
 • Historia pojęcia niedojrzałości neuromotorycznej, rozpoznanie symptomów
 • Ewolucyjny model dojrzewania
 • Związek mózgu z układem ruchowym
 • Związek pomiędzy nabywaniem umiejętności ruchowych i sensorycznych w czasie dojrzewania systemu odruchów
 • Odruchy pierwotne, posturalne, rdzeniowe i cofania
 • Ciąża i poród, wzajemna relacja pomiędzy odruchami pierwotnymi a porodem
 • Dojrzewanie ruchowe i sensoryczne w pierwszym roku życia, integracja sensomotoryczna
 • Wstępna konsultacja (przesiewowa)
 • Odżywianie ciężarnych i dzieci
 • Anatomia i fizjologia centralnego układu nerwowego
 • Przesiewowy Kwestionariusz INPP
 • Pełny kwestionariusz INPP dla dzieci
Praca własna po I module: lektura, esej – odpowiedź na 5 pytań teoretycznych (300 – 500 słów na pytanie), wypełnienie 6 kwestionariuszy dotyczących dzieci ze stwierdzonymi problemami szkolnymi oraz 3 kwestionariuszy dotyczących dzieci bez problemów szkolnych (omówienie kwestionariuszy podczas II modułu).
Moduł II (2 zjazdy):
 • Omówienie pytań, które uczestnicy szkolenia mają po I module
 • Omówienie zadań domowych - kwestionariuszy
 • Zasady przeprowadzania diagnozy INPP
 • Testy koordynacji dużej motoryki oraz równowagi
 • Testy wzorców dojrzewania motorycznego
 • Testy móżdżkowe
 • Testy diadochokinezy
 • Testy orientacji przestrzennej
 • Testy nieprawidłowych odruchów
 • Testy lateralizacji
 • Testy wzrokowo-motoryczne
 • Testy wzrokowo-percepcyjne
 • Dodatkowe testy i obserwacje
 • Opcjonalny dodatkowy test diadochokinezy oralnej
 • Sposób obliczania wyników
 • Planowanie diagnozy dorosłego lub dziecka w zależności od wieku
Praca własna po II module: dalsza lektura, przeprowadzenie 6 diagnoz przy użyciu narzędzi diagnostycznych INPP, obliczenie i interpretacja wyników.
Moduł III (3 zjazdy):
 • Omówienie pytań, które uczestnicy szkolenia mają po II module
 • Zasady sporządzania pisemnego raportu INPP
 • Jak przekazać wyniki testów rodzicom
 • Wsparcie dziecka z niedojrzałością neuromotoryczną w szkole
 • Zasady realizacji ćwiczeń z programu INPP w domu
 • Zasady prowadzenia terapii programem INPP
 • Teoria i praktyczne zastosowanie klinicznego programu terapeutycznego INPP
 • Ćwiczenia z programu szkolnego INPP
 • Formalne zagadnienia dotyczące Licencjonowanych Terapeutów i Trenerów INPP (ubezpieczenie, kodeks etyczny, opłaty licencyjne)
 • Praktyczna nauka opracowywania programu INPP na przykładzie diagnoz przeprowadzonych po II module
 • Wpływ syndromu KISS na dojrzewanie neuromotoryczne
 • Omówienie przykładowych pytań egzaminacyjnych
Praca własna po III module: przygotowanie do egzaminu, opracowanie programu ćwiczeń do wybranego pacjenta (spośród wcześniej przeprowadzonych diagnoz), przygotowanie raportu dla rodziców oraz zaleceń do szkoły.
Moduł IV (2 zjazdy):
 • Omówienie pytań, które mają uczestnicy szkolenia po III module
 • Egzamin część teoretyczna testowa (1 godzina)
 • Egzamin część praktyczna testowa (1 godzina)
 • Egzamin część teoretyczna pytania otwarte (2 godziny)
 • Egzamin część praktyczna pytania otwarte (2 godziny)
 • Praktyczne planowanie terapii na podstawie pracy domowej
Warunki uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia INPP:
 • Uczestnictwo w zajęciach
 • Zadania domowe oddane w wyznaczonym terminie
 • Minimum 60% poprawnych odpowiedzi z każdej części egzaminu
Warunki uzyskania licencji Terapeuty INPP:
 • Certyfikat ukończenia szkolenia rocznego INPP
 • Podpisanie umowy licencyjnej
 • Coroczne opłacanie opłaty licencyjnej (stawka za 2017 rok wynosi 50 funtów)

INPP Polska
INPP Polska
© INPP Polska 2018 CMS - Created by asis.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.