INPP Polska

The Institute for Neuro-Physiological Psychology Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska

Roczne dla terapeutów 2019/2020

ROCZNE SZKOLENIE INPP Z ZAKRESU DIAGNOZOWANIA I LECZENIA NIEDOJRZAŁOŚCI NEUROMOTORYCZNEJ
 
Dla kogo: szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów studiów wyższych z tytułem magistra lub licencjata w zakresie edukacji, medycyny lub terapii (np. psychologii, pedagogiki, fizjoterapii, pielęgniarstwa, logopedii itp.), którzy pracują w zawodzie i chcą uzupełnić swój warsztat o wiedzę z zakresu diagnozy i terapii niedojrzałości neuromotorycznej.
 
Terminy zjazdów:
Weekendy (sobota od 9:00 lub 9:30 do 18:00, niedziela od 8:30 do 14:30).
28-29 września 2019
19-20 października 2019
23-24 listopada 2019
7-8 grudnia 2019
11-12 stycznia 2020
1-2 lutego 2020
29 lutego – 1 marca 2020
28-29 marca 2020
16-17 maja 2020
6-7 czerwca 2020
 
Opłaty:
Cena za szkolenie zależna jest od wybranego przez kursanta sposobu płatności.
Dwie raty – 9500 zł:  1000 zł zaliczka płatna w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia i uzyskania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie + 8500 zł płatne do 15 sierpnia 2019.
Cztery raty – 9700 zł: 1000 zł zaliczka płatna w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia i uzyskania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie + 2900 zł płatne do 15 sierpnia 2019 + 2900 zł płatne do 15 listopada 2019 + 2900 zł płatne do 15 stycznia 2020.
Dziesięć rat – 10 000 zł: 1000 zł zaliczka płatna w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia i uzyskania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie + 1000 zł płatne do 15 sierpnia 2019 + 1000 zł płatne do 15 września 2019 + 1000 zł płatne do 15 października 2019 + 1000 zł płatne do 15 listopada 2019 + 1000 zł płatne do 15 grudnia 2019 + 1000 zł płatne do 15 stycznia 2020 + 1000 zł płatne do 15 lutego 2020 + 1000 zł płatne do 15 marca 2020 + 1000 zł płatne do 15 kwietnia 2020.
 
Prowadzący:
 
Maria Matuszkiewicz - certyfikat INPP z 2007 roku, psycholog, neurologopeda, logopeda, terapeuta słuchu i integracji sensorycznej, Dyrektor INPP Polska.
Iwona Palicka - certyfikat INPP z 2008 roku, psycholog, neuropsycholog, terapeuta słuchu, integracji sensorycznej i traumy, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD.
Bogna Błachowiak-Stępień - certyfikat INPP z 2008 roku, fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath baby, integracji sensorycznej i neurorozwoju.
Aleksandra Skubel - certyfikat INPP z 2008 roku, fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath baby, integracji sensorycznej i neurorozwoju.
Katarzyna Rychetsky - certyfikat INPP z 2008 roku, pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta słuchu i integracji bilateralnej.
Agnieszka M. Samuś - certyfikat INPP z 2012 roku, neurologopeda, logopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny i integracji sensorycznej.
Renata Makowska - położna, doradca laktacyjny, farmaceuta, pedagog.
Marcin Ganowski - osteopata, fizjoterapeuta.
 
 
Miejsce szkolenia: Warszawa, Klub Spółdzielni Mieszkaniowej Muranów, ul. Dzielna 10
Uwaga! INPP zapewnia catering w postaci kawy, herbaty i ciastek. Nie zapewnia obiadów, ani noclegów!
 
Szkolenie roczne INPP formalnie podzielone jest na cztery moduły: teoretyczny, diagnostyczny, terapeutyczny i egzaminacyjny.

Moduł I:

 • Omówienie zalecanej literatury
 • Historia rozwoju metody INPP od 1969 roku
 • Zasady pracy INPP
 • Historia pojęcia niedojrzałości neuromotorycznej, rozpoznanie symptomów
 • Ewolucyjny model dojrzewania
 • Związek mózgu z układem ruchowym
 • Związek pomiędzy nabywaniem umiejętności ruchowych i sensorycznych w czasie dojrzewania systemu odruchów
 • Odruchy pierwotne, posturalne, rdzeniowe i cofania
 • Ciąża i poród, wzajemna relacja pomiędzy odruchami pierwotnymi a porodem
 • Dojrzewanie ruchowe i sensoryczne w pierwszym roku życia, integracja sensomotoryczna
 • Osteopatyczne czynniki wpływające na dojrzewanie systemu odruchów
 • Wstępna konsultacja (przesiewowa)
 • Odżywianie ciężarnych
 • Anatomia i fizjologia centralnego układu nerwowego
 • Wpływ syndromu KISS na dojrzewanie neuromotoryczne
 • Przesiewowy Kwestionariusz INPP
 • Pełny kwestionariusz INPP dla dzieci
Praca własna po I module: lektura, esej – odpowiedź na 5 pytań teoretycznych (300 – 500 słów na pytanie), wypełnienie 6 kwestionariuszy dotyczących dzieci ze stwierdzonymi problemami szkolnymi oraz 3 kwestionariuszy dotyczących dzieci bez problemów szkolnych (omówienie kwestionariuszy podczas II modułu).
UWAGA! W ramach pracy domowej wszystkie kwestionariusze muszą być uzupełnione o zgodę opiekuna dziecka na wykorzystanie zebranych danych w badaniu naukowym (z zachowaniem zasady poufności danych).
 
Moduł II:
 • Omówienie pytań, które uczestnicy szkolenia mają po I module
 • Omówienie zadań domowych - kwestionariuszy
 • Zasady przeprowadzania diagnozy INPP
 • Testy koordynacji dużej motoryki oraz równowagi
 • Testy wzorców dojrzewania motorycznego
 • Testy móżdżkowe
 • Testy diadochokinezy
 • Testy orientacji przestrzennej
 • Testy nieprawidłowych odruchów
 • Testy lateralizacji
 • Testy wzrokowo-motoryczne
 • Testy wzrokowo-percepcyjne
 • Dodatkowe testy i obserwacje
 • Opcjonalny dodatkowy test diadochokinezy oralnej
 • Sposób obliczania wyników
 • Planowanie diagnozy dziecka
Praca własna po II module: dalsza lektura, przeprowadzenie 6 diagnoz przy użyciu narzędzi diagnostycznych INPP, obliczenie i interpretacja wyników,  przeprowadzenie 20 przesiewowych diagnoz w ramach prowadzonego obecnie badania naukowego.
UWAGA! W ramach pracy domowej wszystkie diagnozy muszą być uzupełnione o zgodę opiekuna dziecka na wykorzystanie zebranych danych w badaniu naukowym (z zachowaniem zasady poufności danych).
 
Moduł III:
 • Omówienie pytań, które uczestnicy szkolenia mają po II module
 • Zasady sporządzania pisemnego raportu INPP
 • Jak przekazać wyniki testów rodzicom
 • Wsparcie dziecka z niedojrzałością neuromotoryczną w szkole
 • Zasady realizacji ćwiczeń z programu INPP w domu
 • Zasady prowadzenia terapii programem INPP
 • Teoria i praktyczne zastosowanie klinicznego programu terapeutycznego INPP
 • Ćwiczenia z programu klinicznego INPP
 • Formalne zagadnienia dotyczące Licencjonowanych Terapeutów i Trenerów INPP (ubezpieczenie, kodeks etyczny, opłaty licencyjne)
 • Praktyczna nauka opracowywania programu INPP na przykładzie diagnoz przeprowadzonych po II module
 • Omówienie przykładowych pytań egzaminacyjnych
Praca własna po III module: przygotowanie do egzaminu, opracowanie programu ćwiczeń dla wybranego pacjenta (spośród wcześniej przeprowadzonych diagnoz), przygotowanie raportu dla rodziców oraz zaleceń do szkoły.
 
Moduł IV:
 • Omówienie pytań, które mają uczestnicy szkolenia po III module
 • Egzamin część teoretyczna krótka (1 godzina)
 • Egzamin część praktyczna krótka (1 godzina)
 • Egzamin część teoretyczna długa (2,5 godziny)
 • Egzamin część praktyczna długa (2,5 godziny)
 
Warunki uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia INPP:
 • Uczestnictwo w zajęciach
 • Zadania domowe oddane w wyznaczonym terminie i pozytywnie ocenione przez sprawdzającego
 • Minimum 60% poprawnych odpowiedzi z każdej części egzaminu
 
Warunki uzyskania licencji Terapeuty INPP:
 • Certyfikat ukończenia szkolenia rocznego INPP
 • Podpisanie umowy licencyjnej
 • Coroczne opłacanie opłaty licencyjnej (stawka za 2019 rok wynosi 60 funtów)

INPP Polska
INPP Polska
© INPP Polska 2019 CMS - Created by asis.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.