INPP Polska

The Institute for Neuro-Physiological Psychology Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska

Roczne dla terapeutów 2018/2019


ROCZNE SZKOLENIE INPP Z ZAKRESU DIAGNOZOWANIA I LECZENIA NIEDOJRZAŁOŚCI NEUROMOTORYCZNEJ 

Dla kogo: szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów studiów wyższych z tytułem magistra w zakresie edukacji, medycyny lub terapii (np. psychologii, pedagogiki, fizjoterapii, pielęgniarstwa, logopedii itp.), którzy pracują w zawodzie i chcą uzupełnić swój warsztat o wiedzę z zakresu diagnozy i terapii niedojrzałości neuromotorycznej.

Terminy zjazdów:
Weekendy (sobota od 9:00 lub 9:30 do 18:00, niedziela od 8:30 do 14:30). 
15-16 września 2018
6-7 października 2018
20-21 października 2018
17-18 listopada 2018
8-9 grudnia 2018
12-13 stycznia 2019
16-17 lutego 2019
30-31 marca 2019
25-26 maja 2019
15-16 czerwca 2019

Opłaty:
Cena za szkolenie zależna jest od wybranego przez kursanta sposobu płatności.
Dwie raty – 9000 zł:  500 zł zaliczka płatna w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia i uzyskania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie + 8500 zł płatne do 15 sierpnia 2018.
Cztery raty – 9200 zł: 500 zł zaliczka płatna w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia i uzyskania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie + 2900 zł płatne do 15 sierpnia 2018 + 2900 zł płatne do 15 listopada 2018 + 2900 zł płatne do 15 stycznia 2019.
Dziesięć rat – 9500 zł: 500 zł zaliczka płatna w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia i uzyskania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie + 1000 zł płatne do 15 sierpnia 2018 + 1000 zł płatne do 15 września 2018 + 1000 zł płatne do 15 października 2018 + 1000 zł płatne do 15 listopada 2018 + 1000 zł płatne do 15 grudnia 2018 + 1000 zł płatne do 15 stycznia 2019 + 1000 zł płatne do 15 lutego 2019 + 1000 zł płatne do 15 marca 2019 + 1000 zł płatne do 15 kwietnia 2019.

Prowadzący: 

Maria Matuszkiewicz - certyfikat INPP z 2007 roku, psycholog, neurologopeda, logopeda, terapeuta słuchu i integracji sensorycznej, Dyrektor INPP Polska.
Iwona Palicka - certyfikat INPP z 2008 roku, psycholog, neuropsycholog, terapeuta słuchu, integracji sensorycznej i traumy, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD.
Bogna Błachowiak-Stępień - certyfikat INPP z 2008 roku, fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath baby, integracji sensorycznej i neurorozwoju.
Katarzyna Rychetsky - certyfikat INPP z 2008 roku, pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta słuchu i integracji bilateralnej.
Beata Kuczewska-Kiełbus - certyfikat INPP z 2008 roku, pedagog, instruktor gimnastyki korekcyjnej, terapeuta integracji sensorycznej i słuchu, specjalista diagnozy zaburzeń wzrokowych i ćwiczeń oczu.
Agnieszka M. Samuś - certyfikat INPP z 2012 roku, neurologopeda, logopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny i integracji sensorycznej.
Renata Makowska - położna, doradca laktacyjny, farmaceuta, pedagog.
Marcin Ganowski - osteopata, fizjoterapeuta.


Miejsce szkolenia: Warszawa, Klub Spółdzielni Mieszkaniowej Muranów, ul. Dzielna 10
Uwaga, INPP zaperwnia catering w postaci kawy, herbaty i ciastek. Nie zaperwnia obiadów, ani noclegów!

Szkolenie roczne INPP formalnie podzielone jest na cztery moduły: teoretyczny, diagnostyczny, terapeutyczny i egzaminacyjny.
Moduł I:

 • Omówienie zalecanej literatury
 • Historia rozwoju metody INPP od 1969 roku
 • Zasady pracy INPP
 • Historia pojęcia niedojrzałości neuromotorycznej, rozpoznanie symptomów
 • Ewolucyjny model dojrzewania
 • Związek mózgu z układem ruchowym
 • Związek pomiędzy nabywaniem umiejętności ruchowych i sensorycznych w czasie dojrzewania systemu odruchów
 • Odruchy pierwotne, posturalne, rdzeniowe i cofania
 • Ciąża i poród, wzajemna relacja pomiędzy odruchami pierwotnymi a porodem
 • Dojrzewanie ruchowe i sensoryczne w pierwszym roku życia, integracja sensomotoryczna
 • Osteopatyczne czynniki wpływające na dojrzewanie systemu odruchów
 • Wstępna konsultacja (przesiewowa)
 • Odżywianie ciężarnych
 • Anatomia i fizjologia centralnego układu nerwowego
 • Wpływ syndromu KISS na dojrzewanie neuromotoryczne
 • Przesiewowy Kwestionariusz INPP
 • Pełny kwestionariusz INPP dla dzieci
Praca własna po I module: lektura, esej – odpowiedź na 5 pytań teoretycznych (300 – 500 słów na pytanie), wypełnienie 6 kwestionariuszy dotyczących dzieci ze stwierdzonymi problemami szkolnymi oraz 3 kwestionariuszy dotyczących dzieci bez problemów szkolnych (omówienie kwestionariuszy podczas II modułu).
UWAGA! W ramach pracy domowej wszystkie kwestionariusze muszą być uzupełnione o zgodę opiekuna dziecka na wykorzystanie zebranych danych w badaniu naukowym (z zachowaniem zasady poufności danych).

Moduł II:
 • Omówienie pytań, które uczestnicy szkolenia mają po I module
 • Omówienie zadań domowych - kwestionariuszy
 • Zasady przeprowadzania diagnozy INPP
 • Testy koordynacji dużej motoryki oraz równowagi
 • Testy wzorców dojrzewania motorycznego
 • Testy móżdżkowe
 • Testy diadochokinezy
 • Testy orientacji przestrzennej
 • Testy nieprawidłowych odruchów
 • Testy lateralizacji
 • Testy wzrokowo-motoryczne
 • Testy wzrokowo-percepcyjne
 • Dodatkowe testy i obserwacje
 • Opcjonalny dodatkowy test diadochokinezy oralnej
 • Sposób obliczania wyników
 • Planowanie diagnozy dziecka
Praca własna po II module: dalsza lektura, przeprowadzenie 6 diagnoz przy użyciu narzędzi diagnostycznych INPP, obliczenie i interpretacja wyników.
UWAGA! W ramach pracy domowej co najmniej 4 diagnozy muszą być uzupełnione o zgodę opiekuna dziecka na wykorzystanie zebranych danych w badaniu naukowym (z zachowaniem zasady poufności danych).

Moduł III:
 • Omówienie pytań, które uczestnicy szkolenia mają po II module
 • Zasady sporządzania pisemnego raportu INPP
 • Jak przekazać wyniki testów rodzicom
 • Wsparcie dziecka z niedojrzałością neuromotoryczną w szkole
 • Zasady realizacji ćwiczeń z programu INPP w domu
 • Zasady prowadzenia terapii programem INPP
 • Teoria i praktyczne zastosowanie klinicznego programu terapeutycznego INPP
 • Ćwiczenia z programu klinicznego INPP
 • Formalne zagadnienia dotyczące Licencjonowanych Terapeutów i Trenerów INPP (ubezpieczenie, kodeks etyczny, opłaty licencyjne)
 • Praktyczna nauka opracowywania programu INPP na przykładzie diagnoz przeprowadzonych po II module
 • Omówienie przykładowych pytań egzaminacyjnych
Praca własna po III module: przygotowanie do egzaminu, opracowanie programu ćwiczeń dla wybranego pacjenta (spośród wcześniej przeprowadzonych diagnoz), przygotowanie raportu dla rodziców oraz zaleceń do szkoły.

Moduł IV:
 • Omówienie pytań, które mają uczestnicy szkolenia po III module
 • Egzamin część teoretyczna krótka (1 godzina)
 • Egzamin część praktyczna krótka (1 godzina)
 • Egzamin część teoretyczna długa (2,5 godziny)
 • Egzamin część praktyczna długa (2,5 godziny)
Warunki uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia INPP:
 • Uczestnictwo w zajęciach
 • Zadania domowe oddane w wyznaczonym terminie i pozytywnie ocenione przez sprawdzającego
 • Minimum 60% poprawnych odpowiedzi z każdej części egzaminu
Warunki uzyskania licencji Terapeuty INPP:
 • Certyfikat ukończenia szkolenia rocznego INPP
 • Podpisanie umowy licencyjnej
 • Coroczne opłacanie opłaty licencyjnej (stawka za 2018 rok wynosi 50 funtów)

INPP Polska
INPP Polska
© INPP Polska 2019 CMS - Created by asis.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.